Huishoudelijk reglement

Met enige vertraging zijn de wijzigingsvoorstellen statuten n.a.v. alle leden lid, op de ALV in mei 2017 geaccordeerd en door de notaris aangepast. In navolging daarvan is het huishoudelijk reglement bijgewerkt. Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de aanpassingen zodat een nieuw huishoudelijk reglement voor u ligt.

Terug naar het overzicht