Nieuws

Huishoudelijk reglement

Met enige vertraging zijn de wijzigingsvoorstellen statuten n.a.v. alle leden lid, op de ALV in mei 2017 geaccordeerd en door de notaris aangepast. In navolging daarvan is het huishoudelijk reglement… Lees complete bericht

Nieuwe Statuten

Met ingang van 23 mei 2017 zijn de statuten van HBV De Sleutel vernieuwd. De aanpassing van de statuten was nodig omdat – als gevolg van de Woonwet 2015 –… Lees complete bericht