Nieuws van BC Ugchelen

Tijdens de ALV is door de BC Ugchelen het idee geopperd om ongeveer twee maal per jaar door iedere BC een stukje te laten schrijven voor onze website, om te laten weten waar men mee bezig is. Het kan voor de huurders in de verschillende buurten interessant zijn, maar ook andere BC’s kunnen er hun voordeel mee doen. Het lijkt ons leuk voor de huurders om eens iets meer te kunnen lezen over hun buurt.

De BC Ugchelen heeft een eerste aanzet gegeven, zie onder BC’s/contactpersonen en dan Nieuws van de BC’s.

Terug naar het overzicht