Nieuwe Statuten

Met ingang van 23 mei 2017 zijn de statuten van HBV De Sleutel vernieuwd.
De aanpassing van de statuten was nodig omdat – als gevolg van de Woonwet 2015 – sinds juni 2016 alle huurders van De Goede Woning lid zijn.
De nieuwe statuten werden op de ALV van 15 mei behandeld. De ALV stemde unaniem in met de nieuwe statuten.

Terug naar het overzicht