Kort Verslag Algemene Ledenvergadering

De zaal van De Sleutel was vol bij de ledenvergadering van 19 maart jl. De drie belangrijkste zaken van die avond geven we hier voor u weer.
  1. Mevr. Leni Kox is benoemd tot bestuurslid. Ze heeft de coördinatie van de bewonerscommissies op zich genomen.
  2. Bestuurssecretaris Marlies van de Merwe gaf een presentatie over de huuraanpassing 2018.
  3. Theo Quist, coördinator buurtbemiddeling bij de gemeente Apeldoorn, vertelde wanneer bij overlast Buurtbemiddeling ingeschakeld kan worden.

Terug naar het overzicht