Ik heb een klacht

In dat geval kan de huurder een klacht indienen bij De Goede Woning. Dat kan telefonisch, per mail en/of schriftelijk. Zeker als het een ernstige klacht betreft raden wij huurders aan dit schriftelijk te doen en ook De Sleutel ter informatie een afschrift te sturen.

Wanneer u De Sleutel informeert over uw klacht is het goed te weten dat:

  • een klacht een individuele aangelegenheid is tussen de huurder en De Goede Woning;
  • De Sleutel hierbij de huurder kan begeleiden/adviseren, maar nimmer partij is;
  • wanneer er sprake is van een schrijnend geval of van (een zekere mate van ) collectiviteit de klacht door De Sleutel besproken kan worden met De Goede Woning.

Hoe bereiken klachten De Sleutel

U kunt De Sleutel informeren of advies vragen door:

Welke wegen kan De Sleutel bewandelen

Adviseren: in de meeste gevallen is het voldoende dat De Sleutel de klager informeert of adviseert. Bij ernstige klachten kan het nodig zijn dat De Sleutel nadere informatie opvraagt bij de klager of De Goede Woning. Dit gaat altijd in overleg met de klager.
De klacht overdragen aan de BC: wanneer het een onderwerp betreft dat binnen de BC kan worden opgepakt en worden besproken met de woonconsulent zal De Sleutel de klacht overdragen aan de BC.
Bespreken met De Goede Woning: zonder partij te zijn, kan De Sleutel de klacht bespreken met De Goede Woning.

Klachtbegeleiding

Wanneer De Sleutel de klacht begeleidt zal:

  • de secretaris de klacht archiveren;
  • de klacht worden besproken binnen het (dagelijks)bestuur;
  • de klacht wanneer nodig worden toegewezen aan een BC of bestuurslid:
  • de klager worden ge├»nformeerd over de voortgang en afhandeling.

Wilt u precies weten hoe alle procedures rondom klachten zijn? Leest u dan verder bij Actueel onder Klachtenprocedures.