Bewonerscommissieavond 20 februari 2017

De meeste van de bewonerscommissies (BC’s) hebben gehoor gegeven aan onze uitnodiging voor de jaarlijkse BC-avond op 20 februari 2017. Ook de contactpersonen waren op onze uitnodiging goed vertegenwoordigd. De avond werd geopend door voorzitter Jan van Dongen met enkele mededelingen. Onze secretaris, Marlies van de Merwe, informeerde de BC’s over de stappen die zijn gezet en de resultaten die zijn geboekt bij de prestatieafspraken 2017. Het was voor haar veel extra werk, maar het resultaat mag er zijn.

Hierna kwamen de BC’s aan de beurt. Ze kregen de gelegenheid om te vertellen waar ze mee bezig zijn geweest en welke plannen ze hebben voor 2017. Zo vertelde Dok Zuid over de parkeerproblemen rond het complex. Daarna kwam in een presentatie het huurbeleid voor 2017 aan bod. Er werd ingegaan op de huursombenadering en het passend toewijzen. Aansluitend werd het voorstel huurverhoging 2017 van De Goede Woning toegelicht.

Nieuwe structuur

Ook het eindrapport “nieuwe structuur voor De Sleutel” dat op verzoek van het bestuur werd opgesteld door De Werkgroep Structuur en Communicatie (Marcel Aldenkamp, BC Dok Zuid en John de Jager, BC Ugchelen) werd met een presentatie toegelicht door Marlies van de Merwe. Al met al een geslaagde avond.

foto bc avond 4

Terug naar het overzicht