Samenstelling Bestuur

Samenstelling Algemeen Bestuur De Sleutel

Voorzitter: Dhr. J.H. (Jan) van Dongen.
Lid Dagelijks bestuur
Penningmeester (ad interim)
Secretaris: Mevr. M. (Marlies) van de Merwe
Lid Dagelijks bestuur
Penningmeester: Vacant
Lid: Mevr. L. (Leni) Kox
Coördinator bewonerscommissies
Lid: Mevr. R. (Reina) Wilbrink-Davelaar
Contact bewonerscommissies

Met het ingaan van de nieuwe woningwet op 1 juli 2015 zijn er meer verantwoordelijkheden bij de huurdersbelangenvereniging terecht gekomen. Lijkt het u leuk hierin een actieve rol te vervullen? Neem dan alstublieft contact met ons op.