Bestuur De Sleutel aanwezig bij informatiebijeenkomst renovatie Eendenweg

Donderdag 26 januari j.l. zijn de bewoners van de flatwoningen aan de Eendenweg door De Goede Woning d.m.v. een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de renovatieplannen voor hun woningen. De verwachting is dat de renovatie begin 2018 zal gaan starten. De opening werd verricht door de Manager Wonen van De Goede Woning, Peter van ‘t Wout, die na de inleiding van de bijeenkomst het woord gaf aan onze voorzitter Jan van Dongen. Deze deed uit de doeken waar wij als huurdersbelangenvereniging voor staan en hoe wij bereikbaar zijn voor onze leden. Wanneer er rondom de renovatie vragen zijn waar in wij voor de bewoners kunnen bemiddelen, kan men terecht bij mevrouw Reina Wilbrink, bestuurslid van De Sleutel. Zij is gedurende de hele renovatie de contactpersoon die hiervoor is aangesteld.

Verder werd er door De Goede Woning uitgelegd wat er staat te gebeuren, waarna de bewoners aan het eind van de bijeenkomst de gelegenheid werd gegeven om vragen te stellen. Meerdere bewoners maakten hier dankbaar gebruik van. Hierna werd aan de bewoners het sociaal plan uitgereikt, dat een jaar geldig is. In de 2e editie 2017 van het Sleutelwoord kunt u hier meer over lezen.

Terug naar het overzicht