Algemene Ledenvergadering

Fijn dat u er bent en dat u mee wilt doen met deze bijzondere wijze van vergaderen. Helaas, het kan niet anders, het Covid-19 virus dwingt ons de Algemene Ledenvergadering  op deze onpersoonlijke wijze te houden.

Hieronder leg ik u uit wat we van u verwachten.

Bij een normale, fysieke vergadering splitsen we de ALV in een formeel gedeelte waarin onderwerpen die wettelijk behandeld moet worden zijn geagendeerd en aansluitend presenteren we een thema. Dat laatste gedeelte gaat nu niet door, dat houdt u tegoed.

We houden nu alleen het eerste deel van de vergadering en vragen u of u kunt instemmen met gevoerde beleid 2019. Dat beleid vindt u terug in het jaarverslag 2019, dat door Marlies (onze secretaris) is opgemaakt. Als u vindt dat zaken anders hadden gemoeten of dat het bestuur anders had moeten handelen dan horen we dat graag.

Daarnaast vragen wij u te kijken naar de kasadministratie 2019. Natuurlijk (gelukkig vóór de Corona perikelen) heeft de Kascontrolecommissie de financiële bescheiden al doorgenomen. Hun verslag daarvan is eveneens bijgevoegd. Zoals ook bij een normale ALV mag ook u vragen stellen of opmerkingen plaatsen.

Tot slot ziet u de begroting 2020 van Jan (onze interim penningmeester). Heeft u vragen, stel ze.
Hieronder treft u 5 doorverwijzingen aan. Als u daar op klikt komt u bij het betreffende document.

Jaarverslag 2019
Kasadministratie 2019
Verklaring Kascommissie 2019
Balans 2019
Concept begroting 2020

Heeft u opmerkingen of vragen over de deze stukken, stel ze vóór 25 oktober as. per email.

Het e-mailadres is: hbvsltl@planet.nl

Ook als u geen vragen/opmerkingen heeft is het belangrijk van u te horen of u wel of niet kunt instemmen met het gevoerde beleid over 2019.

Stuur daarom altijd een mail met uw reactie vóór 25 oktober 2020.

Wij verzamelen al de reacties, beantwoorden deze per mail aan de inzender.

Na 25 oktober vindt u al de binnengekomen geanonimiseerde mailberichten en onze reactie daarop, op de website. Wanneer u dat wilt kunt u daarop tot en met 14 november as. weer reageren met een mail.

De ALV wordt gesloten op 15 november.

De resultaten (het verslag) van de ALV 2020 wordt gepubliceerd in de laatste editie van Sleutelwoord van dit jaar.

Heeft u vragen stel ze gerust.

Namens het bestuur,

Jan van Dongen

Voorzitter ALV 2020