Algemene Ledenvergadering op maandag 15 mei a.s.

Maandag 15 mei houden wij onze Algemene Ledenvergadering in ons kantoor aan de Gemzenstraat 2a.
 
Tijdens de vergadering zullen wij de het sociaal en financieel jaarverslag bespreken. Daarnaast zullen wij (omdat bleek dat we dat vorig jaar niet conform de gewijzigde wetgeving hieromtrent hebben gedaan) opnieuw de wijziging van de statuten aan u voorleggen. Het sociaal jaarverslag vindt u hier, het financieel jaarverslag en de balans hier en het voorstel tot wijziging van de statuten vindt u hier. Deze stukken zijn ook telefonisch opvraagbaar bij De Sleutel.
Na het officiële gedeelte hebben wij twee gastsprekers uitgenodigd. Er zal uitleg worden gegeven over het servicefonds van De Goede Woning en één van de buurtbeheerders zal vertellen over zijn werkzaamheden.
 
We beginnen de vergadering om 19.30 uur, maar de koffie is klaar vanaf 19.00 uur.

Terug naar het overzicht