Nieuws

Nieuwe Statuten

Met ingang van 23 mei 2017 zijn de statuten van HBV De Sleutel vernieuwd. De aanpassing van de statuten was nodig omdat – als gevolg van de Woonwet 2015 –… Lees complete bericht