Laatste nieuwsberichten

Nieuwe Statuten Met ingang van 23 mei 2017 zijn de statuten van HBV De Sleutel vernieuwd. De aanpassing van de statuten was nodig omdat – als gevolg van de Woonwet 2015 –… Lees complete bericht

Nieuws van BC Ugchelen Tijdens de ALV is door de BC Ugchelen het idee geopperd om ongeveer twee maal per jaar door iedere BC een stukje te laten schrijven voor onze website, om te… Lees complete bericht

Alle berichten

Sleutelwoord

Nieuws omtrent De Sleutel leest u in "Sleutelwoord", het middenkatern van 'Woonmagazine' van De Goede Woning. Deze komt drie keer per jaar uit.

Sleutelwoord 2017 dertiende jaargang nummer 2
Bekijk de laatste editie

Hoe kunnen wij u helpen?

Wie zijn wij?

Huurdersbelangenvereniging De Sleutel komt op voor de belangen van de huurders van wooncorporatie De Goede Woning op het gebied van huren, wonen en woonomgeving.

Alle huurders lid!

Het is al jarenlang een wens geweest van Huurdersbelangenvereniging De Sleutel om alle huurders van De Goede Woning lid te laten zijn van deze huurdersorganisatie.

Ik heb een klacht en nu?

De Goede Woning heeft meer dan 8000 huurders. De contacten tussen de huurder en verhuurder verlopen bijna altijd naar tevredenheid. Maar soms gaat het niet goed.
Contactgegevens

HBV De Sleutel
Gemzenstraat 2a
7315 EM Apeldoorn

Mocht u informatie of advies nodig hebben, dan kunt u ons op de volgende manieren bereiken:

  • telefonisch: (055) 521 4510. U kunt dan de voicemail inspreken. Zeg langzaam en duidelijk uw naam en telefoonnummer, wij bellen u dan terug
  • via de mail: hbvsltl@planet.nl
  • met een brief aan: Huurdersbelangenvereniging De Sleutel, Gemzenstraat 2A, 7315 EM Apeldoorn